IV Modulis

Kvėpavimo, rezonatorių, dikcijos ir intonacijos reikšmė dainavimo pamokoje.

Kvėpavimo aparatas ir jo funkcionavimas.
Rezonatorių sistemos panaudojimas dainuojant.
Dikcija ir artikuliacija interpretuojant vokalinės muzikos kūrinius.
Klausa ir intonacija. Kokia klausa yra būtina dainininkui?
Dainavimo pamokos struktūra.
Kiek laiko skirti pamokoje aktyviam dainavimui, kiek balso poilsiui?
Dainavimo pamokoje skiriami uždaviniai mokiniui. Kokie yra dainavimo pamokos siekiniai?
Kas yra ugdomosios dainavimo mokymo veiklos tikslas?
Dainavimo pamoka – tai džiaugsmą teikianti mokiniui prasminga veikla, jam suteikianti sparnus į platų meno pasaulį.

Lektoriai:
Docentas Rolandas Aidukas
Operos solistas (tenoras) Artur Petraškevič

Medžiaga/skaidrės (pdf)…

Mokymų data: 2023-03-26
Saugokime medžius, mažiau naudokime spausdinimui popierių. Mokykimės naudodami video medžiagą.

Praktinė veikla